2022.
    

Óvoda játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése - 2022
MFP-OJKJF/2022.

     
     
    
     

Kommunális eszköz beszerzése - 2022
MFP-KOEB/2022

     
     
    
     
2021.
    

Tanya -és falugondnoki buszok beszerzése - 2021
MFP-TFB/2021

     
     
    
     

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervezéshez bértámogatás - 2021
MFP-KEB/2021

     
     
    
     

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021
MFP-UHK/2021

     
     
    
     

Önkormányzati temetők infrastrukturális

fejlesztése - 2021
MFP-ÖTIF/2021

      
     
     
    
2020.
    

Közterület karbantartását szolgáló

eszközbeszerzés - 2020
MFP-KKE/2020

     
     
    
     
Orvosi eszköz - 2020 -
MFP-AEE/2020
      
     
     
    
2019.
     
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése -
MFP-NHI/2019
      
    
    
    
A Medinai Közösségi Művelődési Intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései
    
    
    
     
2018.
     
Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
     
      
     
 
2017.
     
TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázat „Medina óvodájának minőségi fejlesztése”
    
     
2017.12.10. A közbeszerzési eljárás folyamata a Magyar Államkincstár mint illetékes hatóság által elfogadásra került.
    
Medina óvodájának minőségi fejlesztése” című, TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében