A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § (1) a) pontja alapján - az 56.§-ban foglalt feltételek hiányában - 56.§ (1) a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint a harminc főt eléri- Medina községben a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 2014. évben nem került kitűzésre, a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. október 12-ei nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásának napjával megszűnt.

  

Korábbi jegyzőkönyvek