Református Egyházközösség
 

  

    

Református templom
     
  Az 1700-as évek közepén a faluban élő református családok sártemplomot építettek. Ezt a zombai katolikusok felgyújtották, leégették.
   Adakozásból 1787 októberében kezdtek kőtemplom építésébe és 1790 10. 24.-én felszentelték, használatba vették.
1837-ben bővítették, tornyot is építettek hozzá. Ekkortól olyan az épület, ahogy ma is látható. A toronyban 2 harang lakik. Istentisztelet, haláleset illetve temetés alkalmával szólalnak meg, valamint naponta reggel 7-kor, délben és este 19 órakor jelezik az idő múlását a falu emberének. A régi időkben tűz esetén félreverték a harangot, össze-vissza harangoztak, így értesítették az embereket.
   Az 1900-as években állagmegóvási munkák folytak több ízben. 2010-ben a templomházra új cserép került. A felújítások és a cserépcsere egyházi hozzájárulással, a faluból elszármazottak és a helyben élő hívek adományaiból valósult meg.
    Bővebb információt a templomról találhatnak Konrád László Medinai beszélgetőkönyv című munkájában (142-143. o.)
Jelenleg a templombelső felújítása, a falak vizesedésének megakadályozása a legfőbb feladatunk, melyhez már gyűjtöttünk és várunk adományokat.
   A medinai gyülekezet jelenleg 100 tagot számlál, istentiszteletet két hetente tart lelkészünk Ujlaky Tibor.
     
Medinai református közösség – közérdekű információk, hírek
     
Református lelkész: Ujlaky Tibor
Elérhetősége: 74/434-030 vagy 06/30-9967119

Presbiterek:
Godóné Varga Piroska - gondnok
Révai Istvánné - pénztáros
Varga Andor
Szabó József
Kimlei István
Kőszegi István

Istentiszteleti alkalmak a 2013-ban:

Ünnepi, úrvacsora alkalmak 2013-ban:

A közelmúltban végzett társadalmi munkák:
Ótemető rendbetétele
A parókia északi falánál a vízelvezetés megoldása
A fatároló tetőszerkezetének javítása, megerősítése (tetőlécek cseréje és cserepek átrakása)
Őszi nagytakarítás

Hirdetések, változások:

• A 2012.december 1-jétől az istentiszteleti alkalmak 9:00-tól kezdődnek (a megszokott 11:00 helyett)! Tehát a december 2-ai ünnepi, adventi istentisztelet már az új időpontban kezdődik.

• Megérkeztek a 2013-as évre

  • Kincses Kálvin kalendárium (440 forint)
  • Bibliaolvasó kalauz (270 forint) és a
  • fali naptárak (98 forint)
    • ezek a parókián megvásárolhatók.

• Az elkövetkezendő években a gyülekezet a templombelső felújítását tartja legfőbb célkitűzésének, az e célra beérkező adományokat szívből köszönjük.

     
    

Szerb templom
  
  
A medinai templomról ellentmondó adatok vannak. A XIX. század elején épülhetett, más források viszont 1856-ot említenek alapkőtételének. Ikonosztáza is a XIX. század közepéről származhat. A legenda szerint a régi fatemplom köré építették a jelenlegi templomot, majd lebontották és kihordták a régi templom deszkáit és gerendáit.

Kisboldogasszony kápolna
  
  
A Kisboldogasszony előtt tisztelgő római katolikus kápolna a XVIII. században épült, barokk stílusban.