"Medina Községért" Közalapítvány
Elnök: Szokics Mitó
   

7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59.
Adószám: 18859799-1-17

Számlavezető bank: Hungária Takarék Takarékszövetkezet

Számlaszám: 71800037-11155692

       
     
A "Medina Községért" Közalapítvány 1998-ban alakult. A közalapítvány célja a községben lévő oktatási és kulturális intézmények támogatása. A közalapítvány közreműködik a községben élő gyermekek óvodai, iskolai nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósulásában.
A közalapítvány kuratóriuma 7 fő. Önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a vállalt feladatok teljesítéséhez.
A közalapítvány bevétele többnyire a dolgozók által felajánlott 1 %-ból származik.

Medinai Gazdakör Medina
Elnök: Mester Béla
  

7057 Medina, Kossuth Lajos utca 11.
Adószám: 18851674-1-17

Banksz.sz.:

Zomba és Vidéke Takarékszöv: 71900058-10007314

 
A Medinai Gazdakör 1994.márciusában alakult Mester Béla vezetésével. Ezt megelőzően a Szabadidő Társaság szervezésében zajlott borbírálat Medinán.A jelenlegi szervezet megalakulása után már maga szervezte a borversenyeket, a falu vezetőségével, a Vadásztársasággal és a Hegyközséggel karöltve. A gazdakör segítséget nyújt tanácsadás,felvilágosítás és megbeszélések formájában a szőlővel,borral kapcsolatban a helyi gazdák számára. Részt vesz a Hegyközségi megmozdulásokban. A Zombai Hegyközség-mely már Szekszárdhoz csatlakozott- elsősorban a vegyszeres bemutatók alkalmával hívja meg a szervezetet.
A Medinai Gazdakör a Szekszárdiak támogatásában részesül.

Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége
Elnök: Sárdiné Iker Anna
 
7057 Medina, Damjanich János utca 18.
Adószám: 18857560-1-17
  
1998-ban alakult, jelenleg 64 tagja van. Céljaik között elsőként a nyugdíjasok érdekvédelme szerepel, fontosnak tartják a falu rendezvényein való aktív részvételt, az ország nevezetességeinek felkeresését, illetve a kultúrált szórakozást. Kiemelt rendezvényeik a februárban tartott, „Mindenki névnapja”, március 8.-án nőnap, illetve éves közgyűlés, májusban nyugdíjas majális, novemberben pedig a Nyugdíjasok napja. 2007. november Barátsági együttműködési szerződést írtak alá a horvátországi Borovó településen élő nyugdíjasokkal. A medinaiak minden év április 13.-án látogatják meg a borovóiakat, ők pedig a novemberben tartott nyugdíjasnapra tesznek Magyarországra látogatást. Kapcsolataik segítsége révén kedvezményes vásárokat szerveznek a tagok számára.

Medinai Hagyományőrző és Helytörténeti Egyesület
Elnök: Lang Katalin
 
7057 Medina, Kossuth Lajos utca 81.
Adószám: 18139132-1-17
 

2010 tavaszán Hagyományőrző és Helytörténeti Egyesület néven civil szervezet alakult Medinán. Sajnos, hogy a faluban népművészeti hagyomány nincsen, a családok nő tagjai egyszerű és egyszínű kivarrásokkal díszítették a kenyeresruhát, az ingek elejét, a lepedő sarkát, netán még az asztalterítőt is. A férfiak, kik maguk faragták, pótolták az elkopott, eltört szekéralkatrészeket, egy-egy évszámmal jelezték a " mű megszületését". A község 1996-ban emlékezett meg a falu alapításának 550 (1446) éves évfordulójáról. Ekkor egy nagyon szép, tárgyakból, eszközökből összeállított kiállítás mutatta be eleink mindennapjait. A kiállítás a következő faluvezetés döntése alapján megszűnt.

 
A most megalakult egyesület elhatározta, hogy újjászervezi és állandó kiállítás formájában tárja az érdeklődők elé. Ezzel egyidőben megindult a szóbeli emlékek gyűjtése, ami valamikor nyomtatott formában is napvilágot lát.

 
A civil egyesület nyitott, soraiba vár minden falubelit, örömteli és szomorú emlékeit, hogy összegyűjtve megőrizhessük a jövőnket!


Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány

Alapítvány vezetője: Töttősiné Törő Anita
    
Elérhetőségek: 06 20 222 5485; csigabiga21@freemail.hu
    

Alapítvány székhelye: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 21.

Az alapítvány folytat tevékenységet a szekszárdi Játszóportán és Medinán.

    
A Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődéséhez, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Fontosnak tartjuk a korai felismerést és ezzel párhuzamosan a speciális fejlesztés lehetőségének megteremtését, annak nyomon követését, az elmaradt készségek, képességek fejlesztését. Lényeges, hogy gyermekkorban nagy hangsúlyt fektessünk a mozgásfejlesztésre, képességfejlesztésre, hiszen prevencióval, tudatos fejlesztéssel számos későbbi probléma megelőzhető.
Alapítványunk tevékenységei folyamatosan bővülnek és egyre több szakember kapcsolódik munkánkhoz. Szakemberek: szakvizsgázott óvodapedagógusok, gyógytestnevelő, gyógypedagógusok, logopédus, gyógytornász, konduktor, alapozó terapeuta, vitamintorna oktatók, klinikai gyermek szakpszichológus, perinatális szaktanácsadó, terápiás kutya felvezetők, habilitációs kutyakiképzők.
   

Jelenlegi tevékenységeink:

   
 • Korai mozgásfejlesztés /0-3 éves korig/
 • Csiga-Biga Baba Torna /1-3 éves korig/
 • Csiga-Biga mozgás-és képességfejlesztő Torna /3-5 éves korig/
 • Alapozó mozgásterápia /5-16 éves korig/
 • Logopédia
 • Szenzoros integrációs terápia /Ayres/
 • TSMT
 • Gyógytestnevelés foglalkozások
 • Pszichológiai tanácsadás, terápia
 • Képességvizsgálat, képességfejlesztés, korrepetálás, tanácsadás
 • Vitamintorna foglalkozások /5-7 éves korig/
 • Perinatális szaktanácsadás
 • Autizmus spektrum zavarba tartozó gyermekeknek fejlesztő foglalkozások
 • Szülői tréningek, tanfolyamok szervezése
 • Nyári Táborok, Játszóházak
 • Állatasszisztált terápia- kutyás terápia /www.terapiaskutya.hu/
   
Tanfolyamok, továbbképzések:
 • OKJ Habilitációs kutyakiképző képzés
 • „Bevezetés a kutyával támogatott programok elméletébe és gyakorlatába.” című 30 órás pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzés
    

www.csigabigaalapitvany.hu;      www.terapiaskutya.hu


Medinai Vöröskereszt Szervezet
Elnök: Pálfiné Ament Ágnes
   
7057 Medina, Rákóczi Ferenc utca 38.
   
A szervezetünk 2012.február 01-jén alakult meg.
A szervezet 6 főből áll.
Céljaink: együtt működni a megyei szervezettel és saját falunk a medinai emberek segítése.
Feladataink a közös érdeket szolgálják, pl.: Véradó-nap, Egészség-nap, Húsvétolás, Anyák-napja, Föld-napjához tartozó törekvések, Előadások, Bálok, Rendezvények szervezése.
Mindenki segítheti eredményes működésünket, céljaink elérésében, úgy hogy a Vöröskereszt tagsági kártyát igényli az elnöknél, ill. a szervezet tagjainál!
Ennek éves díja:600,-ft/év.
Támogassuk közös erővel saját életközösségünket, hiszen összefogással többek vagyunk!
Támogatóinknak már előre is külön köszönet!