MEDINA PECSÉTJE
  
Készülhetett a 17. század végén, vagy a 18. század elején.
A falu pecsétjének mindig volt bizonyító ereje, ami a mindennapi életben és a közigazgatást érintő kérdésekben mutatkozott meg. A pecsét valódiságát és hitelességét a lakosság elismerte, mert a rajta lévő felirat és rajzolat bizonyította mindezt.
Az olvasást és írást művelő és értő embernek a körirat, míg a betűt nem ismerő többségnek s rajzolat volt kizárólagosan jelentéssel bíró. Itt lerajzolva látták a falura jellemző fő foglalatosság szimbolikus megjelenítését. Medinán ez csak a földműveléssel kapcsolatos lehetett, mégpedig az eke. Valóban nem is eke ez, amit a rajzolat mutat, hanem az ekevas előtt lévő, a földet előhasító csoroszlya,- a jobb átfordítás érdekében.
Ami az utókornak megmaradt: a kör alakú, 2.8 centiméter átmérőjű fém pecsét. A rajzolatban egy eke/csoroszlya, s ennek jobb és bal oldalán kacska ringozó virágdísz, lehetséges, hogy szőlőindát jelképez. Felette, a körívet követve a falu neve: MEDINA. Szükséges észrevenni, hogy a felirat hibás! A vésnök az N betű képét fordított állásban alakította. Figyelmetlenségnek róható fel ez a betűalak, de adódhatott ez abból is, hogy nem tudott olvasni, s az elé rakott írást/betűket utánozta!
Adódhatott még abból is, hogy a nagy erőt kívánó fém vésési munkában ez a betűforma így jobban kézre eshetett. A pecséten évszám nincs!